ROL VAN DE VEILIGHEIDSCO÷RDINATOR

Veiligheidsco–rdinatie is niet alleen het co–rdineren van de werkzaamheden met het oog op het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op de werf. Het is zeker en vast ook het sensibiliseren van alle betrokken partijen, met als doel ëde preventiebeginselení te doen naleven. Daarom biedt veiligheidsco–rdinator Wim Delanghe de bouwheer en de architect een lastenboek veiligheid aan, om bij de offerteaanvraag, een transparante vergelijking te kunnen doen tussen de verschillende aannemers, wat de veiligheid en gezondheid op de werf zeker ten goede komt. Samen met de aannemer wordt er op de werf besproken of de uitvoeringstechnieken verder toegepast of aangepast worden, zodat het risico op een ongeval tot een minimum kan beperkt worden.

WANNEER VEILIGHEIDSCO÷RDINATIE NODIG ?

Nieuw Koninklijk Besluit (19 januari 2005) i.v.m. veIligheidsco–rdinatie op de mobiele of tijdelijke bouwplaatsen. In tegenstelling tot wat in de media door sommige bronnen beweerd wordt, is de veiligheidsco–rdinatie allerminst afgeschaft. Wel zijn er een aantal wijzigingen aangebracht, die wij hieronder voor u zullen toelichten. De beruchte 500 m2 - Vanaf heden wordt er een onderscheid gemaakt tussen bouwwerken met een grootte van groter of gelijk aan 500 m2 en kleiner dan 500 m2. - De oppervlakte van het bouwwerk wordt gemeten zoals op het ěstatistisch formulierî: de som van de oppervlakte van de verschillende niveaus, gemeten tussen de buitenwanden (trappen, leegtes, deuren, binnenwanden ed. tellen mee) - Een niveau telt mee, wanneer het een functie heeft binnen het woongebeuren (bv zwembad telt mee, plat dak dat niet gebruikt wordt, niet... ) Bouwwerken groter dan of gelijk aan 500 m2 - Co–rdinator ontwerp: ď Wordt aangesteld door de opdrachtgever (architect mag zijn ontwerp niet verderzetten, indien er geen co–rdinator aangesteld is) ď Wie mag dit uitvoeren? o Co–rdinatoren niveau A-ontwerp o Architecten- in de toekomst zal de opleiding tot co–rdinator opgenomen worden in de eindtermen en zal de architect ook automatisch co–rdinator niveau A zijn- is nu nog niet het geval. - Co–rdinator verwezenlijking: ď Wordt aangesteld door opdrachtgever ď Wie mag dit uitvoeren? o Co–rdinatoren niveau A-verwezenlijking o Architecten- in de toekomst zal de opleiding tot co–rdinator opgenomen worden in de eindtermen en zal de architect ook automatisch co–rdinator niveau A zijn- is nu nog niet het geval. 1 uitzondering: werken zonder verhoogd risico* mogen ook uitgevoerd worden door co–rdinator niveau B Bouwwerken kleiner dan 500 m2 met architect - Co–rdinator ontwerp: ď Wordt aangesteld door architect ď Wie mag dit uitvoeren? o Architecten - in de toekomst zal de opleiding tot co–rdinator opgenomen worden in de eindtermen en zal de architect ook automatisch co–rdinator niveau A zijn- is nu nog niet het geval. o Co–rdinatoren niveau A-ontwerp o Co–rdinatoren niveau B-ontwerp o Co–rdinatoren niveau B-verwezenlijking met een minimum aan 3 jaar relevante ervaring - Co–rdinator verwezenlijking ď Wordt aangesteld door architect ď Wie mag dit uitvoeren? o Architecten - in de toekomst zal de opleiding tot co–rdinator opgenomen worden in de eindtermen en zal de architect ook automatisch co–rdinator niveau A zijn- is nu nog niet het geval. o Co–rdinatoren niveau A-verwezenlijking o Co–rdinatoren niveau B-verwezenlijking o Aannemer die beantwoordt aan de volgende voorwaarden: 1. 10 jaar praktische beroepservaring in de werken met verhoogd risico* die zij wensen te co–rdineren + kennis van deuitvoerings en preventietechnieken van de overige werken zonderverhoogd risico 2. meer dan 5 jaar leiding van een onderneming 3. omwille van welzijnsovertredingen, de jongste vijf jaar nietveroordeeld, geen administratieve geldboete, geen bevel tot stopzetting van de werken 4. een welzijnsopleiding van meer dan 24 uur 5. ook een werknemer mag dit op zich nemen, mits de voorwaarde dat zijn werkgever aan de voorwaarden voldoet (zie o.a. punt 3) 6. door de AD TWW op een publieke lijst geplaatst, op eigen verzoek o Indien er geen sprake is van verhoogd risico* bij het bouwproject, mag een aannemer met meer dan 12 uur welzijnsopleiding, zonder verdere voorwaarden ook de co–rdinatie op zich nemen. De instrumenten (zijnde het dossier) voor co–rdinatie worden vereenvoudigd, doch het postinterventiedossier is nog steeds een verplichting. In geval er geen architect vereist is, stelt de bouwdirectie de co–rdinator aan. Er is zeker sprake van verhoogd risico* in de volgende gevallen: 1. het graven van sleuven of putten van meer dan 1,20m diepte en het werken aan of in deze putten 2. het werken in de onmiddellijke nabijheid van materialen zoals drijfzand of slib 3. het werken met een valgevaar van een hoogte van 5m of meer Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar www.veiligheidsco–rdinatoren.be Preventieadviseur niv.II - Delanghe Wim Diksmuidseweg 282 - 8904 Boezinge-Ieper tel & fax 057.42.15.00 - gsm 0475.706.306 - wim.delanghe@scarlet.be